Pyydä maksuton tarjous

Yhteystietosi

Asunnon tiedot

Miksi valita meidät?

  • Myy asuntosi/kiinteistösi meil­le ilman kulu­ja ja nopeas­ti hyvään hin­taan. Rahat saat käyt­töö­si heti.
  • Asun­to­jen arvioin­nis­sa eri puo­lil­la Suo­mea käy­täm­me pai­kal­li­sia luo­tet­ta­via alan ammattilaisia.
  • Kau­pat teh­dään pankissa.
  • Yhtey­den­ot­to on luot­ta­muk­sel­lis­ta ja toi­min­tam­me turvallista.
  • Laa­dim­me kaik­ki tar­vit­ta­vat asia­kir­jat veloituksetta.